CESLA Dokumentacja
Dokumentacja i informacja PDF Drukuj Email
Tę część działalności statutowej CESLA realizuje biblioteka, wydawnictwa  oraz osoby zaangażowane w promocję wiedzy o Ameryce Łacińskiej i dokumentację działalności Centrum. CESLA jest jedyną instytucją w Polsce prowadzącą tego typu działalność poświęconą wyłącznie Ameryce Łacińskiej.

Do podstawowych zadań dokumentacyjno-informacyjnych należy gromadzenie i udostępnianie danych w wybranych zakresach tematycznych, a przede wszystkim:

- studiów latynoamerykańskich w Polsce i na świecie,
- instytucji naukowych w Ameryce Łacińskiej,
- obecności polskiej i problematyki polonijnej w Ameryce Łacińskiej,

- gromadzenie publikacji CEPAL (Komisji Gospodarczej ONZ ds. Ameryki Łacinskiej i Karaibów)

- prowadzenie przestrzeni wystawowej

- prowadzenia archiwum ośrodka.

Bazy Danych: CESLA aktywnie uczestniczy w pracach realizowanych w ramach Europejskiej Sieci Dokumentacji i Informacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL). Portal internetowy Redial udostępnia informacje na temat latynoamerykanistyki europejskiej w formie różnorodnych baz danych i linków do interesujących stron.

Przestrzeń wystawowa CESLA jest ważnym elementem działalności informacyjnej Centrum. Prezentowane są w niej prace zarówno młodych jak i doświadczonych latynoamerykanistów. Osobą odpowiedzialną za jej funkcjonowanie jest mgr Teresa Sońta-Jaroszewicz, kontakt: tjjarosz[SPAM-BLOCK]uw.edu.pl

Warunki prezentacji prac dostępne w załączonym dokumencie: Regulamin wystaw (.pdf)


Dostępne bazy danych CESLA:

1. Spis prac magisterskich powstałych w CESLA w latach 2001-2006. Jest to spis alfabetyczny wg tytułów prac, udostępniony w formacie PDF: Spis prac do 2007 (.pdf)   

2. Katalogi instytucji współpracujących z CESLA:
- Katalog Ambasady Meksyku w Polsce (.pdf)

Osobą koordynującą prace dokumentacyjno-informacyjne jest dr Katarzyna Dembicz, tel. 553-42-16, e-mail: khdembic[SPAM-BLOCK]uw.edu.pl