Szukaj

REVISTA DEL CESLA

Revista

AMERYKA ŁACIŃSKA

strona internetowa

 

 

I N T R A N E T

 

 
 
 
CESLA Dokumentacja
Dokumentacja i informacja PDF Drukuj Email
 
Tę część działalności statutowej CESLA realizuje biblioteka, wydawnictwa oraz osoby zaangażowane w promocję wiedzy o Ameryce Łacińskiej i dokumentację działalności Centrum. CESLA jest jedyną instytucją w Polsce prowadzącą tego typu działalność poświęconą wyłącznie Ameryce Łacińskiej.
 
Do podstawowych zadań dokumentacyjno-informacyjnych należy gromadzenie i udostępnianie danych w wybranych zakresach tematycznych, a przede wszystkim:

- studiów latynoamerykańskich w Polsce i na świecie,
- instytucji naukowych w Ameryce Łacińskiej,
- obecności polskiej i problematyki polonijnej w Ameryce Łacińskiej,

- gromadzenie publikacji CEPAL (Komisji Gospodarczej ONZ ds. Ameryki Łacinskiej i Karaibów)

- prowadzenie przestrzeni wystawowej

- prowadzenia archiwum ośrodka.

Bazy Danych: CESLA aktywnie uczestniczy w pracach realizowanych w ramach Europejskiej Sieci Dokumentacji i Informacji na temat Ameryki Łacińskiej (REDIAL). Portal internetowy Redial udostępnia informacje na temat latynoamerykanistyki europejskiej w formie różnorodnych baz danych i linków do interesujących stron.


Przestrzeń wystawowa CESLA jest ważnym elementem działalności informacyjnej Centrum. Prezentowane są w niej prace zarówno młodych jak i doświadczonych latynoamerykanistów.Â

Warunki prezentacji prac dostępne w załączonym dokumencie: Regulamin wystaw (.pdf)

 
Dostępne bazy danych CESLA:

1. Spis prac magisterskich powstałych w CESLA w latach 2001-2006. Jest to spis alfabetyczny wg tytułów prac, udostępniony w formacie PDF: Spis prac do 2007 (.pdf) 

2. Katalogi instytucji współpracujących z CESLA:

- Katalog Ambasady Meksyku w Polsce (.pdf)

Osobą koordynującą prace dokumentacyjno-informacyjne jest dr Katarzyna Dembicz, e-mail: khdembic[SPAM-BLOCK]uw.edu.pl
 

Koło Naukowe GRINGOS

gringos

Stowarzyszenie PUENTE

puente