CESLA Zespół
dr Joanna Gocłowska-Bolek
alt

 

Ekonomistka, latynoamerykanistka.
Specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju gospodarczego krajów latynoamerykańskich, integracji gospodarczej Ameryki Łacińskiej oraz relacjach gospodarczych Unii Europejskiej z regionem latynoamerykańskim.
Popularyzatorka wiedzy o Ameryce Łacińskiej i promotorka współpracy akademickiej uczelni polskich i latynoamerykańskich.
Pełnomocniczka Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ds. Ameryki Łacińskiej.
Członikini Zespołu ds. internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w MNiSW.

Członkini Zespołu Zadaniowego ds. Promocji Naukowej, Edukacyjnej i Językowej MNiSW w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za Granicą przy Prezesie Rady Ministrów.

 

Profil dr Joanny Gocłowskiej-Bolek (w języku hiszpańskim).

 

alt

 

Spis publikacji (pdf)

 

Publikacje w bazie PBN

 

   Kontakt:

 

   Obecnie na urlopie naukowym.

  •  

Dotychczasowe funkcje:
W latach 2012-2016 dyrektorka CESLA UW.
W latach 2013-2016 członkini zarządu Europejskiej Rady Studiów Społecznych nad Ameryką Łacińską (Comisión Directiva del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina CEISAL).
W latach 2012-2016 członkini Rady Naukowej IAiE UW.
W latach 2012-2016 przewodnicząca Instytutowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia IAiE UW.
W latach 2012-2016 członkini Komisji Oceniającej IAiE UW.
W 2012 członkini Komisji rektorskiej ds. krajowych ram kwalifikacji (KRK).
Od 2002 członkini redakcji Kwartalnika Ameryka Łacińska.
Od 2001 r. związana zawodowo z CESLA UW, od 2006 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta.

 

Wykształcenie i przebieg kariery naukowej:
2016 – ukończenie podyplomowych studiów Zarządzanie Szkołą Wyższą na Wydziale Zarządzania UW
2016 – ukończenie School of Advanced Diplomatic Skills w European Academy of Diplomacy
2012 – ukończenie podyplomowych studiów Ochrona Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW
2010-2012 – udział w Programie Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW
2005 – uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; tytuł rozprawy doktorskiej Integracja gospodarcza Mercosur i jego relacje z Unią Europejską pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Dobroczyńskiego
2002 – ukończenie podyplomowych studiów Prawo Europejskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2002 – członkini redakcji Kwartalnika Analityczno-Informacyjnego Ameryka Łacińska (dział: gospodarka)
2001 – podjęcie dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
2000 – ukończenie podyplomowych studiów Ameryka Łacińska we współczesnym świecie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW
2000 – ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (kierunek: ekonomia międzynarodowa); tytuł pracy magisterskiej Współczesna integracja gospodarcza Ameryki Łacińskiej. Trendy i bariery pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Dobroczyńskiego
1997/1998 i 1998/1999 – studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Stosowanej Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen UFSIA w Antwerpii

 

Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych na UW:
•    Seminarium magisterskie: Procesy integracyjne i współczesne gospodarki Ameryki Łacińskiej
•    Współczesne gospodarki latynoamerykańskie – wykład
•    Procesy integracyjne i globalizacyjne w Ameryce Łacińskiej – konwersatorium
•    Relacje Unia Europejska–Ameryka Łacińska – konwersatorium
•    Kultura biznesu – warsztaty
•    pełni funkcję tutora w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) UW

 

Projekty naukowe i badania:
2014-…  “Ameryka Łacińska we współczesnej gospodarce światowej”; projekt własny;
2009-2014 “Nowe inicjatywy integracyjne na kontynentach amerykańskich”; projekt własny;
2008-2013: "Ameryka Łacińska XXI wieku. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne” projekt zespołowy CESLA; odpowiedzialna za profile: „Tendencje i procesy integracji latynoamerykańskiej, międzyamerykańskiej i transatlantyckiej” oraz: „Procesy makroekonomiczne w Ameryce Łacińskiej”;
2005–2007 „Współczesne procesy i problemy integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej”; koordynacja projektu;
2003-2007 „Ameryka Łacińska w dialogu międzykulturowym w kontekście międzyamerykańskim i europejskim”; projekt zbiorowy CESLA;
2001-2005 „Integracja gospodarcza Mercosur i jego relacje z Unią Europejską”; projekt własny.
W ramach działalności badawczej, dydaktycznej i konferencyjnej zrealizowała wiele wyjazdów na uczelnie europejskie i latynoamerykańskie (m.in. Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Rosja, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Argentyna, Brazylia, Chile, Kostaryka, Kolumbia, Kuba, Meksyk, Panama, Republika Dominikany, Urugwaj)

 

Udział w organizacjach i stowarzyszeniach:
PTNP – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (od 2012 roku)
IPSA - International Political Science Association (od 2012 roku)
LASA – Latin American Studies Association (od 2012 roku)
SLAS – Society for Latin American Studies (od 2012 roku)
AEA – American Economic Association (od 2013 roku)
SLP – członkini-założycielka Stowarzyszenia Luzytanistów Polskich, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (od 2014 roku)
•    W składzie redakcji „Kwartalnik Ameryka Łacińska” (od 2002 roku)
•    W Radzie Naukowej czasopisma „Regiones y Desarrollo Sustentable” wydawanego przez El Colegio de Tlaxcala, A.C. (COLTLAX), México (od 2015 roku)

 

Popularyzacja wiedzy o Ameryce Łacińskiej:
•    Koordynatorka Festiwalu Nauki w CESLA (2010-2012); współorganizatorka Festiwali Nauki w CESLA (2010-2015), przeprowadziła wiele wykładów i warsztatów w ramach cyklu „Spotkania rodzinne z Ameryką Łacińską” oraz tematyczne lekcje festiwalowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
•    Współorganizatorka (z mgr Magdaleną Szkwarek) projektu “Piaskownica uniwerystecka: Ameryka Łacińska dla najmłodszych”, przygotowanego w ramach Jubileuszu 200-lecia UW (2015-2016), współautorka blogu kulturowoznawczego:  http://piaskownicauniwersytecka.blogspot.com

 •    Animatorka zajęć kulturowych, cyklicznych i jednorazowych: „Meksyk”, „Peru”, „Boliwia”, “Ekwador”, „W co się bawią nasi rówieśnicy w Ameryce Łacińskiej”,  „Karnawał brazylijski”, “Kółko meksykańskie”, “Kółko latynoamerykańskie” w przedszkolach, szkołach, domach kultury w Warszawie i okolicach;
•    Współorganizatorka “Festiwalu Kultur Latynoamerykańskich”, przygotowanego w ramach 25-lecia CESLA UW (2013);
•    Członkini jury w licznych konkursach o tematyce latynoamerykańskiej, w tym m.in. recenzentka w różnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską o Ameryce Łacińskiej w (CESLA UW);
•    Udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, spotkaniach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
•    Liczne wystąpienia w radiu, telewizji, wywiady dla prasy polskiej i zagranicznej na tematy związane z Ameryką Łacińską.

 

Wybrane artykuły:

 

Gocłowska-Bolek J., Kurowski K. (2016), Ku społeczeństwu równych szans? Polityki społeczne we współczesnym Peru i Brazylii, "Ameryka Łacińska", 2 (92) 2016, s. 7-36.

Gocłowska-Bolek J. (2016), La Universidad de Varsovia como promotora de la innovación y la creatividad en el diálogo birregional con América Latina [en:] Christian Ghymers, Patricio Leiva (eds.), Construyendo el espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación para la asociación estratégica birregional, Comité Local Organizador Bruselas y Secretaría Ejecutiva del FAP, Bruselas, p. 196-207.

Gocłowska-Bolek J. (2016), Programy stypendialne w krajach Ameryki Łacińskiej – szansa na skuteczną internacjonalizację polskich uczelni, [w:] Siwińska B., Zimnak M. (red.) Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ISBN 978-83-8017-082-7, s. 135-145.

Gocłowska-Bolek J. (2015), El mito latinoamericano del neoliberalismo, [en:] Paradowski R. (ed.) Estudios mitológicos latinoamericanos, CESLA UW, Varsovia, ISBN 978-83-62992-18-8, s. 105-150.

Gocłowska-Bolek J. (2016), Nowa strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w dobie internacjonalizacji, "Studia ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ISSN 2083-8611, nr 269/2016, s. 74-86.

• Gocłowska-Bolek J. (2016), El cambio del modelo del desarrollo de los países de América Latina en el siglo XXI: la innovación económica y social, [en:] Jeifets V.T., Jeifets L.S., Davidov V. M., Novikova I.N., Brilew S.B., Andreeva A.S. (eds.),  Rusia e Iberoamérica en el Mundo globalizante, San Petersburgo, ISBN 978-5-4334-0216-4, p. 823-840,

Gocłowska-Bolek J. (2016), Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej, "Ameryka Łacińska", nr 1 (91)/2016, ISSN 1506-8900, s. 43-58.

Gocłowska-Bolek J. (2015), Fostering economic and social innovativeness to address development challenges in Latin America, "OPENNESS, INNOVATION, EFFICIENCY AND DEMOCRATIZATION AS PRECONDITIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT". Proceedings of the 11th International Conference of ASECU, ISBN 978-83-65173-37-9, Cracow, p. 201-209.

Gocłowska-Bolek J. (2015), Spotkanie na Szczycie Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby, "Ameryka Łacińska", t. 2 (88)/2015, ISSN 1506-8900, s. 109-115.

Gocłowska-Bolek J. (2014), Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej w perspektywie historycznej, "Studia prawno-ekonomiczne", ISSN 0081-6841, t. XCII 2014, s. 263-280.

Gocłowska-Bolek J. (2013), Ameryka Łacińska - tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, "Studia ekonomiczne" INE PAN, ISSN 0239-6416, nr (LLXXVII) 2/2013, s. 267-286.