CESLA Zespół
dr Alicja Fijałkowska
fijal

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, magister stosunków międzynarodowych oraz iberystyki, studiowała także dziennikarstwo i komunikację audiowizualną na Universidad Carlos III de Madrid oraz dziennikarstwo sportowe i promocję sportu w Instytucie Dziennikarstwa UW; w latach 2009-2013 pracownik naukowy i dydaktyczny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW; ekspert Programu Latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy; członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych; kierownik projektów badawczych, realizowanych w Ameryce Łacińskiej; wykładała gościnnie na Istanbul University oraz Universidad Carlos III de Madrid; pracowała również dla UEFA, Portalu Spraw Zagranicznych, Globovisión i Forum Obywatelskiego Rozwoju; w CESLA od 2013 r.

 

alt

 

Publikacje w bazie PBN

 

     Kontakt:
 • telefon: 22 553 42 17
 • e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • rozkład zajęć: USOSweb

 

 
 • Zainteresowania badawcze

  mass media w zachodniej hemisferze, stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, muzyka latynoamerykańska, sport i międzynarodowe organizacje piłkarskie

  Przebieg kariery naukowej

  - 2012 - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

  - 2010 - magister kulturoznawstwa w zakresie iberystyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

  2009 - magister stosunków międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW

  Dydaktyka
  CESLA:
  - wstęp do nauk politycznych
  - mass media w Ameryce Łacińskiej
  - systemy polityczne i stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej
  - projekt kulturowy (warsztaty dziennikarskie)

  Ważniejsze publikacje

  (2013) Cultural imperialism,(w:) H. Schreiber, G. Michałowska (red.), Culture in Theory and Practice of International Relations, Londyn-New Delhi, Routledge

  (2013) De vuelta en Europa. Los países de Europa Centro-Oriental en el proceso de integración europea, (w:) P. Rodríguez (red.), América del Norte en el marco de los procesos de regionalización mundial, Meksyk, BUAP

  (2013) Dyplomacja medyczna Kuby, (w:) A. Solarz (red.), Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia - szanse i wyzwania, Warszawa, WUW

  (2012) Telesur. Integracja czy indoktrynacja?, (w:) K. Krzywicka (red.) Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej, Lublin, Wydawnictwo UMCS

  (2012) Teleewangeliści w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Łacińskiej, (w:) A. Solarz, H. Schreiber (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa, WUW

  (2011) Hugo Chávez y la guerra mediática en Venezuela, "Itinerarios", vol. 13/2011

  Rewolucja uniwersytecka. Transformacja wenezuelskiego szkolnictwa wyższego w latach prezydentury Hugo Chaveza, (w:) A. Walaszek, A. Giera (red.), Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka

  (2010) Wenezuela w procesie (r)ewolucyjnych przemian, Warszawa, Scholar, 2010 (wraz z M. Gawryckim)

  (2009) Muzyka latynoamerykańska, (w:) M. Gawrycki (red.), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa, PWN, 2009 (wraz z M. Gawryckim)

  Ważniejsze wystąpienia na konferencjach i wykłady gościnne

  - Telewizja a imperializm. Casus USA i Ameryki Łacińskiej (konferencja Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2013, Uniwersytet Jagielloński)

  - Imperializm kulturowy (konferencja Kultura w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2012, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)

  - Panorama muzyczna Ameryki Łacińskiej (Warszawa 2012, wykład gościnny w ramach obchodów 40lecia Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)

  - Los medios de comunicación como arma del imperialismo moderno (Madryt 2012, wykład gościnny, Universidad Carlos III de Madrid)

  - U.S. propaganda during the Cold War (Stambuł 2012, wykład gościnny, Istanbul University)

  Dyplomacja medyczna Kuby (konferencja Międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia, Pieniężno 2011, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW)

  Projekty badawcze

  - 2009-2010 - Kierownik Projektu Stereotypy w Ameryce Łacińskiej (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Paragwaj, Peru, Urugwaj), partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasady Argentyny, Chile i Peru w Warszawie, Ambasady RP w Buenos Aires i Santiago de Chile

  - 2008-2009 - Kierownik Projektu                 Akademicka Rewolucja Boliwariańska (Wenezuela), partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wenezueli, Ministerstwo Edukacji Wenezueli, Ambasada Wenezueli w Warszawie, Ambasada RP w Caracas

  Ważniejsze stypendia

  - Stypendium ze środków Komisji Europejskiej „Nowoczesny Uniwersytet” na staż zagraniczny w Meksyku (2013)

  - Stypendium ze środków Komisji Europejskiej „Nowoczesny Uniwersytet” dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich (2011/2012)

  - Stypendium dla najlepszych doktorantów WDiNP UW (2011/2012, 2010/2011),