Szukaj

REVISTA DEL CESLA

Revista

AMERYKA ŁACIŃSKA

strona internetowa

 

 

I N T R A N E T

 

 
 
 
CESLA O nas
O nas - informacje ogólne PDF Drukuj Email

 

Centrum Studiów Latynoamerykańskich powstało w 1988 roku z inicjatywy Profesora Andrzeja Dembicza, wielkiego promotora i badacza Ameryki Łacińskiej. Jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, o charakterze międzydyscyplinarnym, wchodzącą od 2002 roku w skład Instytutu Ameryk i Europy. Jej cele to inspirowanie, promocja, prowadzenie i popularyzacja studiów na temat Ameryki Łacińskiej.

 

Zgodnie ze swymi zadaniami statutowymi CESLA realizuje programy:

  • kształcenia (studia I, II stopnia oraz podyplomowe)
  • badawcze (dotyczące współczesnych społeczeństw, gospodarek i kultur latynoamerykańskich)
  • upowszechniania wiedzy,
  • dokumentacji i informacji,
  • wydawnicze (publikując czasopisma i książki, w formie elektronicznej i tradycyjnej).

Ostatnio prowadzone badania naukowe, realizowane były w ramach dużych zespołowych projektów naukowych, finansowanych przez MNiSW i NCN, takich jak:

Od momentu powstania, CESLA opublikowała ponad 200 tytułów książek, a także jest wydawcą dwóch czasopism naukowych:

Nasz ośrodek realizuje swoje zadania statutowe współdziałając z licznymi instytucjami akademickimi w Polsce i na świecie, czego najlepszym przykładem sa organizowane konferencje i wykłady z udziałek gości z zagranicy. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w Ameryce Łacińskiej i Europie, wśród nich:

Wśród zadań statutowych Centrum znajduje się również promocja wiedzy o Ameryce Łacińskiej, które wypełnia organizując prelekcje, wystawy, konferencje, przeglądy filmów i festiwale. CESLA było współpomysłodawcą Festiwalu Filmów Latynoamerykańskich, czy współorganizatorem pierwszych Festiwali Kultury Brazylijskiej. Od kilku lat intensywnie zaangażowało się w Festiwal Nauki, w promocję Ameryki Łacińskiej wśród dzieci, a we współpracy z miastem Węgrów organizowało Dni Kultury Latynoamerykańskiej w Węgrowie. Do samodzielnych przedsięwzięć należy zaliczyć prowadzony od wielu lat ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską na temat Ameryki Łacińskiej, do którego zgłaszanych jest coraz więcej prac, a także własna przestrzeń wystawiennicza w siedzibie CESLA.

 

Zmieniony: niedziela, 18 grudnia 2016 17:48
 

Koło Naukowe GRINGOS

gringos

Stowarzyszenie PUENTE

puente