CESLA Praktyki studenckie
PRAKTYKI STUDENCKIE PDF Drukuj Email
CESLA - Studia

PRAKTYKI STUDENCKIE w ramach programu studiów CESLA UW

 

Pełnomocnikiem ds. Praktyk Studenckich CESLA jest dr Radosław Powęska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

+ 48 22 55 34 217 (pokój 217)

W celu umówienia się z Pełnomocnikiem poza godzinami dyżurowymi, należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

 


 

 

 

 

I Regulamin praktyk studenckich dla studiów I stopnia w CESLA

 

Zasady odbywania praktyk studenckich na studiach pierwszego stopnia w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Studenci studiów I stopnia w Centrum Studiów Latynoamerykańskich mają obowiązek w czasie trwania studiów odbyć praktyki studenckie wymiarze min. 90 h zegarowych.
 • Praktyki studenckie są częścią programu studiów, kończą się zaliczeniem, a za ich odbycie student otrzymuje 2 punkty ECTS.
 • Praktyki studenckie mogą być realizowane w dowolnym czasie studiów między 3. a 6. semestrem, poza zajęciami programowymi.
 • Ostateczne formalne rozliczenie praktyk powinno zakończyć się przed sesją egzaminacyjną w danym semestrze, w którym praktyki były realizowane.
 • Miejscem odbywania praktyk mogą być instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa w kraju lub zagranicą, o ile charakter i zakres obowiązków w ramach wykonywanych praktyk jest zgodny z Ramowym programem praktyk studenckich w CESLA.
 • Na poczet praktyk można zaliczyć pracę zawodową studenta, działalność gospodarczą lub wolontariat w sektorze związanym z kierunkiem studiów i zgodnym z Ramowym programem praktyk studenckich w CESLA.
 • Praktyki można zaliczyć również poprzez pracę na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i/lub Centrum Studiów Latynoamerykańskich w zakresie projektów naukowo-badawczych, działalności promocyjnej, organizacyjnej lub administracyjnej.
 • Rozliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik ds. praktyk (akceptacja miejsca i programu na podstawie zgodności z Ramowym programem praktyk studenckich CESLA, oraz zaliczenie praktyk).
 • Centrum Studiów Latynoamerykańskich nie refunduje kosztów poniesionych przez studenta z tytułu odbywania praktyk studenckich.
 • Student odbywający praktykę studencką na podstawie umowy podlega ubezpieczeniu przez uczelnię od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

WAŻNE DOKUMENTY

 

II Biuro Karier UW

 

CESLA na bieżąco współpracuje z Biurem Karier UW, które prowadzi doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów oraz udostępnia oferty pracy, praktyk i staży. LINK do BKUW. W celu zapoznania się z ofertą praktyk Biura Karier i uzyskania informacji na temat organizacji praktyki przy pomocy biura, zajrzyj na stronę: http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-karier/praktyki-i-staze

 

Wzory umów dot. praktyk organizowanych za pośrednictwem Biura Karier UW:

III Program Erasmus +

 

Zgodnie z regulaminem praktyk studenckich CESLA (pkt. 5), obowiązek praktyk można zrealizować w instytucjach zagranicznych (Program Erasmus +), o ile miejsce odbywania praktyki i zakres wykonywanych obowiązków są zgodne z  kierunkiem/programem studiów CESLA (patrz: Ramowy program praktyk studenckich CESLA), co stwierdza Pełnomocnik ds. praktyk CESLA.

Szczegółowe informacje nt. Programu Erasmus + znajdują się tutaj: http://www.cesla.uw.edu.pl/cesla/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=117&lang=pl

 

IV Oferty zewnętrzne: Tu znajdziesz informacje nt. przekazanych CESLA zewnętrznych ofert praktyk studenckich (instytucje, przedsiębiorstwa).

 1. Ambasada Peru (bezpłatne praktyki) czytaj więcej w .pdf